Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

ඊයේ පායපු සුපිරි හඳ ගැන බුකියේ පළවුණු රසකතාBfha mdhmq iqmsß y| .ek nqlsfha m<jqKq ril;d

i| mD:súhg jvd;a ,xù fmfkk iqm¾ uQka wjia:dj oel n,d .ekSug Bfha
^14& mD:sújdiSkag yelsjqKd'

fuu wjia:dj WodjQfha jir 68lg miqj jk w;r kej; fujeks isÿùula oeln,d.; yels jkqfha 2034 jif¾§hs'

flfia fj;;a fuu iqm¾ uQka wjia:dj ms<sn| f*ianqla we;=¿ iudc cd,d fjí wvúj, isák wh úúO ks¾udK m<lr ;snqKd'fï bka lsysmhls'

ඊයේ පායපු සුපිරි හඳ ගැන බුකියේ පළවුණු රසකතා ඊයේ පායපු සුපිරි හඳ ගැන බුකියේ පළවුණු රසකතා Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, November 15, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.