Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

මල් ආසනයක් මත හිඳුවා රැස් වලල්ලකුත් යොදා බුදු පිළිරුවක් මෙන් පිළිරුවක් සමන්තභද්‍ර හිමියෝ තම දෑතින්ම නිරාවරණය කරලාu,a wdikhla u; ys÷jd /ia j,,a,l=;a fhdod nqÿ ms<srejla fuka ms<srejla iuka;No% ysñfhda ;u oE;skau ksrdjrKh lr,d

isß iuka;No% ysñhkaf.a ms<srejla miq.sh fmdfydaod Wkajykafia jevjik wdY%ufha§ ksrdjrKh fldg
;sfnkjd'

Ôj;aj isáh§u ysñkulf.a m%;sud jykafia kula fufia ksrdjrKh lsÍu úfYaI;ajhla''

tfukau fuh u,a wdikhla u; bÈlr ;sîu;a nqÿ rcdKka jykafiaf.a m%;sudjl ;sfnkakdla fuka /ia j,,a,la fhdod ;sîu;a iqúfYaIs lreKla f,i oelaúh yelshs'

source:nethgossip.lk
මල් ආසනයක් මත හිඳුවා රැස් වලල්ලකුත් යොදා බුදු පිළිරුවක් මෙන් පිළිරුවක් සමන්තභද්‍ර හිමියෝ තම දෑතින්ම නිරාවරණය කරලා මල් ආසනයක් මත හිඳුවා රැස් වලල්ලකුත් යොදා බුදු පිළිරුවක් මෙන් පිළිරුවක් සමන්තභද්‍ර හිමියෝ තම දෑතින්ම නිරාවරණය කරලා Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, November 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.