Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

අයවැය කියවන අතරේ අපේ මැති ඇමතිලා සැපසේ නිදියපු හැටිwhjeh lshjk w;f¾ wfma ue;s weu;s,d iemfia ksÈhmq yeá

Bfha ^10& whjeh m<uqjr lshùu w;f¾ ksu,a isßmd, o is,ajd
uka;%Sjrhd md¾,sfïka;=fõ ksÈhmq yeá .ek yefudau l;d jqKd' ta;a wks;a wh ksÈhmq yeá f.dvfofkla oel,d ;snqfKa kE'

Tjqkaf.a PdhdrEm tl;=jla o¾Yk ukfïkao%f.a leurdfõ igyka fj,d ;snqfKa fï úÈhg''''source:www.citizen.lk
අයවැය කියවන අතරේ අපේ මැති ඇමතිලා සැපසේ නිදියපු හැටි අයවැය කියවන අතරේ අපේ මැති ඇමතිලා සැපසේ නිදියපු හැටි Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, November 11, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.