Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

අප්‍රිකානු පොළඟාට අවාසනාව ගෙන දී ගම්වාසීන්ට නොසිතූ මොහොතක බඩේ තිබී හමුවූ වාසනාවwm%sldkq fmd<Ûdg wjdikdj f.k § .ïjdiSkag fkdis;+ fudfyd;l nfâ ;sî yuqjQ jdikdj

úYd, m%udKfha i¾mfhla khsÔßhdfõ .ïudkhlg lvdjeÈ,d
;snqKd' .ïjeishka tl;=fj,d fï i¾mhdj ur,d oeïud' Wf.a nv wks;a i¾mhskag jvd úYd,;ajfhka jeä ksidu Wf.a nv m,,d n,kak .ïjdiSka ;SrKh l,d'

kuq;a W! .s, oeuQ f.dÿrla fjkqjg Tjqkg yuqjqfka fjk;a fohla' fï i;a;ajhdf.a Worfha ì;a;r úYd, m%udKhla ;snqKd'

i¾m ì;a;r ñf,ka wêl wdydrhla jk wm%sldkq l,dmfha fï ì;a;r wêl ñ,lg úl=Kkak mq¿jka lsh,;a fï .fï wh lsh,d ;snqKd'

අප්‍රිකානු පොළඟාට අවාසනාව ගෙන දී ගම්වාසීන්ට නොසිතූ මොහොතක බඩේ තිබී හමුවූ වාසනාව අප්‍රිකානු පොළඟාට අවාසනාව ගෙන දී ගම්වාසීන්ට නොසිතූ මොහොතක බඩේ තිබී හමුවූ වාසනාව Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, November 10, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.