Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

ඔබාමාගේ ඡායාරූප මිලියන 2ක් ගත් නිල ඡායාරූප ශිල්පියා අවසන් වරට හෙළිකළ ඔහුගේ හොඳම ඡායාරූප 55 මෙන්නTndudf.a PdhdrEm ñ,shk 2la .;a ks, PdhdrEm Ys,amshd wjika jrg fy<sl< Tyqf.a fyd|u PdhdrEm 55 fukak

Pete Souza lshkak weußldkq Oj, ukaÈrfha ks, PdhdrEm Ys,amshd' Tyq ;uhs ckm;sfj,d bkak flkdf.a PdhdrEm" Tjqkaf.a mjqf,a PdhdrEm jf.au Oj, ukaÈrfha isÿfjk úúO W;aij wjia:d jf.au rdcldÍ uÜgfï
jevlghq;= j, ks, PdhdrEm Ys,amshd fjkafka'

ckdêm;sjrhd fldfy .sh;a Pete Souza ta ;ek bkakjd' b;ska Tndud ;ukaf.a OQr ld,fhka bj;afjkak ;j ;sfhkafka ál ld,hhs' ta w;r Tndud tlalu ysgmq Pete Souza lshk PdhdrEm Ys,amshd fï fjoaÈ Tndudf.a PdhdrEm ñ,shk follg jvd wrf.k ;sfhkjdÆ'

ta w;ßka Tyqf.a is;a.;a PdhdrEm 55la <ÛÈ ojil Tyq wka;¾cd,hg uqod yeßhd' ckdêm;s flfkla jYfhka jf.au fyd| ieñfhla úÈhg ;ukaf.a Ôúf;a .; lrmq riuiq ;eka Pete Souzaf.a leurdfõ igyka fj,d ;snqfKa fï úÈhg''''''


ඔබාමාගේ ඡායාරූප මිලියන 2ක් ගත් නිල ඡායාරූප ශිල්පියා අවසන් වරට හෙළිකළ ඔහුගේ හොඳම ඡායාරූප 55 මෙන්න ඔබාමාගේ ඡායාරූප මිලියන 2ක් ගත් නිල ඡායාරූප ශිල්පියා අවසන් වරට හෙළිකළ ඔහුගේ හොඳම ඡායාරූප 55 මෙන්න Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, November 11, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.