Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Kaveesha Ayeshani Death accident photos

Kaveesha Ayeshani Death accident photos
Kaveesha Ayeshani Death accident photos

ks<s lùIdf.a Ôú;h Wÿrd.;a 
udrl ßh wk;=f¾ PdhdrEm

ks<s lùId wfhaIdks wo w¿hu wehf.au fudag¾ r:fhka wk;=rg ,laj
ñh.sh udrl wk;=f¾ PdhdrEm fï jk úg wka;¾c,fha yqjudrefjñka ;sfnkjd'

tys oelafjk wdldrhg fudag¾ r:fha miqmi fldgig fuu wk;=frka oeä ydks isÿj ;sfnkjd'

ßhÿre wiqk we;s ia:dkfha t;rï ydks isÿj ke;sjqk;a lùIdf.a ysi wk;=r;a iuÛska fudag¾ r:fhau je§fuka ysig f,a .ukalr ;sfnkjd'

ta fya;=fjkqhs weh Ôú;laIhg m;aj we;s nj wmg oek.kakg ,enqfKa' fï tu wk;=f¾ PdhdrEmhs'''''


source:citizen.lk
Kaveesha Ayeshani Death accident photos Kaveesha Ayeshani Death accident photos Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, October 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.