Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

T.M Dilshan visits Welikada Prison

T.M Dilshan visits Welikada Prison
T.M Dilshan visits Welikada Prison

ysgmq iqmsß l%slÜ l%Svl à'tï'ä,aIdka 
je,slv nkaOkd.drhg

iqmsß ;=ka bßhõ l%Svl ;s,lr;ak ä,aIdka miq.shod l%slÜ Èúfhka
iuq.;a;d'

iuq.ekSfuka miafia ksjig fj,d ksoyfia bkak ´k lshk foa ä,aIdka udOH yuq lsysmhlÈu i|yka l<d'

fldfydu jqK;a ä,aIdka miq.sh ojil je,slv nkaOkd.drhg .syska'

ta nkaOkd.drfha meje;ajqKq fjd,sfnda,a ueÉ tlla keröu i|yd'

ä,aIdkaf.a f*ianqla .skqfï PdhdrEm lsysmhla tlalrñka i|yka lr,d ;snqfKa zzisrlrefjd;a ukqIHfhdahZz lsh,d'
source:gossip.hirufm.lk
T.M Dilshan visits Welikada Prison T.M Dilshan visits Welikada Prison Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, September 19, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.