Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Rolls Royce Car In Habour Sri Lanka
fuf;la l,lg ,xldjg f.kakmq 
ñ, wêlu iqmsß fudag¾ r:h fukak

f,dj iqmsß Okj;=ka w; .ejfik iqmsß fudag¾ r:hla Tkak ,xldjg weú;aÆ' ;du tal ;sfhkafka jrdfha' Rolls Royce iud.ug wh;a Rolls Royce
Wraith lshk fudag¾ r:h ;ud fufyu ,xldjg f.keú;a ;sfhkafka'

Y%S ,xldjg fuf;la wdkhkh l< ñ< wêl;u ld¾ r:h fïl lsh,d ;ud wdrxÑ fjkafka kï'

wdrxÑfha yeáhg fïl ;du ;sfhkafka fld<U jrdfha'

fïl f.kdfõ fudk iud.fukao @ ljqo f.kakqfõ fïfla .dk lSho lsh,d wms oek.;a; ieKska Thd,g lshkakï'

fuys tys PdhdrEm lsysmhla'Rolls Royce Car In Habour Sri Lanka Rolls Royce Car In Habour Sri Lanka Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, September 26, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.