Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

ISIS makes a mockery of Eid with repulsive slaughter of 'spies'

ISIS makes a mockery of Eid with repulsive slaughter of 'spies'
ISIS makes a mockery of Eid with repulsive slaughter of 'spies'

IS ;%ia;fhda yÊ ieurE w;s ìysiqKq ùäfhdaj fukak
fldl=j, t,a¨ isrlrejka yrl=ka f,i urd ou,d

bia,dï Nla;slhka úiska iurkq ,nk zzyÊZZ W;aijh miq.sh i÷odg fh§ ;snqKd'


fï w;r whs tia ;%ia;hka yÊ ieurE wldrh ms<sn| ìysiqKq mqj;la úfoia udOH wKdjrkh lrkjd'

weußldkq T;a;=lrejka uia t,a,k wdldrfhka Wvq w;g t,a,d yrl=ka urk f,iskau fn,a, lmd urd oud ;sfnk njhs j¾;djkafka'

whs tia ;%ia;hka úiska tu wjia:dfõ ùäfhdajla iy PhdrEm fm<lao wka;¾cd,hg tlafldg ;snqKd'

Tjqka fufia urdouk ùäfhdaj Tjqka kïfldg we;af;a uhdfõ ks¾udKh hkqfjks

isrlrejka 12 fofkl= fufia urd oud we;s njhs jd¾;d jkafka'

tu ùäfhdaj iy PdhdrEm my;ska krUkak'

ISIS makes a mockery of Eid with repulsive slaughter of 'spies' ISIS makes a mockery of Eid with repulsive slaughter of 'spies' Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, September 14, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.