Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Chamara Ranawaka Drunk On Stage Live

Chamara Ranawaka Drunk On Stage Live
Chamara Ranawaka Drunk On Stage Live

î,d î,d weußlka iaghs,a tlg iafÜÊ tfla 
msiaiq kgmq pdur rKjlg fjÉp jefâ

miq.shod fldßhdfõ mej;s ix.S; m%ix.hla w;r;=rÈ pdur rKjlg ;reKfhl= myr fokakg hk wdldrh
oelafjk ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg tl;= ù ;sfnkjd'

fï m%ix.hg pdur rKjl iyNd.S ù ;snqfKa wêl îu;ska' ta wjia:dfõ§ Tyq msßi bÈßfha§ ;u Wvqlho .,jd ouk wdldrh fï ùäfhdafõ oelafjkjd'

tfiau m%ix.h keröug meñKs ;reKfhl= Tyqg ,nd fok u;ameka fnda;,hlao lfÜ ;shdf.k mdkh lrk Tyqg ta wjia:dfõ§ ;reKfhl= myr fokakg hk wdldrho fuys oelafjkjd'

tu ùäfhdaj my;ska

Chamara Ranawaka Drunk On Stage Live Chamara Ranawaka Drunk On Stage Live Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, September 20, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.