Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Man in Colombian hospital appears completely unfazed as a huge blade protrudes from his shoulder

Man in Colombian hospital appears completely unfazed as a huge blade protrudes from his shoulder
Man in Colombian hospital appears completely unfazed as a huge blade protrudes from his shoulder

msysmyrla ld,d lsis.dKla ke;sj msfÜ weñKs,d ;sín 
msyshla tlal frday,g wdmq ;reKfhla

fï fldf,dïìhdfõ fjÉp jevla'

rKavqjla wiafia msys m%ydrhlg ,lajqKq flfkla j frday,a.; l<d'

ta thdf.a msfÜ weñKs,d ;sín msyshla tlalhs'

uyd úid, msyshla ta úÈyg weñKs,d" f,a .,oa§ fuhd bkak úÈy n,kakflda'

lsisu .dkla ke;=j fuhd bkak úÈy oelalu mqÿu ysf;hs'


source:www.gossipking.lk
Man in Colombian hospital appears completely unfazed as a huge blade protrudes from his shoulder Man in Colombian hospital appears completely unfazed as a huge blade protrudes from his shoulder Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, August 24, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.