Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Fisherman finds giant pearl worth $100million

Fisherman finds giant pearl worth $100million
Fisherman finds giant pearl worth $100million

fuf;la yuqjQ f,dj úYd,;u uq;= wegh ms,smSkfhka yuqfõ
fïfla nr lsf,da.%Eï 34 la jákdlu fvd,¾ ñ,shk 100la

ms,smSkfha m,jdka ¥mf;a ëjrfhl=g f,dj úYd,;u uq;= wegh yuqù we;' th nßka lsf,da.%Eï 34 jk njg jd¾;d fõ'

jákdlñka fvd,¾ ñ,shk 100 lg wêl jk fuu uq;= wegh f,dj úYd,;u uq;= weghg ysñlï lshhs' óg fmr f,dj úYd,;u uq;= weghg ysñ ;ek ;snqfka fvd,¾ ñ,shk 35 la jákd lsf,da.%Eï 6'4 n/;s uq;= weghghs'

Fisherman finds giant pearl worth $100million Fisherman finds giant pearl worth $100million Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, August 25, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.