Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Rambutan seed brings death to child in Mihintale

Rambutan seed brings death to child in Mihintale
rUqgka weghla ysrfj,d ñyska;f,a mqxÑ u,a lel=,lf.a Ôú;hla ì,s.;a yeá - ùäfhda iys;hs

fï rUqgka jdf¾ fudk ;rï ri jqK;a mqxÑ orejkag rUqgka fooa§ jeäysáfhda ta .ek f,dl= wjOdkhl bkak ´fka'

ta wjOdkh .s,syqKq jrog rUqgka weghla ysrfj,d lUqremsáfha orefjla ñh .sh l;dj wms Bfha Thd,g lsõjd' wo;a ta jf.au wjdikdjka; isoaêhla ñyska;f,a l=udrisß .fuka wefykjd'

fï wjdikdjka; brKug ,la jqfKa wjqreÿ 3l mqxÑ mqf;la' rUqgka lkak f.dvla wdi thdg wïud rUqgka f.ä folla lj,d b;=re ál tfyïuu ;sfhoa§ yÈiaishg l=iaishg .syska' ta w;f¾ mqxÑ orejd f,,a, whska lr,d rUqgka f.äh lfÜ odf.k' ál fj,djlska rUqgka wegh thdf.a W.=f¾ ysrfj,d'

fï nj oelmq thdf.a wïud blauKgu orejj frday,g wrka .sh;a thd ta fjkfldg;a ðú;fhka iuqwrka'

Rambutan seed brings death to child in Mihintale Rambutan seed brings death to child in Mihintale Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, July 02, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.