Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Piumi Hansamali New Video - Mathaka Perada - Praveen Suranga

Piumi Hansamali New Video - Mathaka Perada - Praveen Suranga
mshqñ yxiud,sf.a wÆ;au ùäfhdajla t<shg


mshqñ yxiud,S ,xldfõ ;re w;r ksrka;rfhka l;dnyg ,lajk mqj;a ujk pß;hla'

miq.sh Èkj, weh jvd;a wdkafoda,khlg ,la jqfKa wef.a hehs mejiqKq ksrej;a PdhdrEmhla wka;¾cd,h mqrd jHdma; ùu;a iu. hs'

flfiafj;;a tu PdhdrEmh ksid we;s jQ l;dny mshqñ yxiud,S lshk pß;h ;jÿrg;a m%isoaOlrkak fya;= jqKq nj kï fkdryila'

mshqñ fmkS isák wÆ;au ñhqisla ùäfhda tl fïjk úg t<solajd ;sfnkjd'

,u;l fmr od, kue;s fï .S;h .dhkd lrkafka m%ùka iqrx. hs'

mshqñf.a rÛmEï fldfyduo lsh,d ùäfhda tl n,,du ;SrKh lrkak'

ñhqisla ùäfhdaj my;ska krUkak

Piumi Hansamali New Video - Mathaka Perada - Praveen Suranga Piumi Hansamali New Video - Mathaka Perada - Praveen Suranga Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, July 11, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.