Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

THIS Is How To Fix A Broken Zipper - Follow this Simple Trick

THIS Is How To Fix A Broken Zipper - Follow this Simple Trick
´kEu levqKq Isma tlla fikslj yokak mq¿jka ir, l%uhla fukak
wms tÈfkod mdúÉÑ lrk nE.a j, ldka;d msßñ fNaohlska f;drj wÈk l,siï j,;a Ysm¾ia f.dvla fj,djg ;sfhkjd' yenehs fï Ysm¾ia iuyr fj,djg jefykafka ke;=j hkjd' ta jf.a fj,djg wms nyq, jYfhka lrkafka ta nE.a tl yß l,siu yß Tfya kslï w; wer,d odk tl' kuq;a Tn oek f.k isáhdo fï levqKq jefykafka ke;=j mg msg mksk Ysm¾ia wmsg myiqfjka ksjfia§u wÆ;a jeähd lr .kak mq¿jka lsh,d'

oekau .syska f.or uq¿j,g úis lr,d ;sfhk Isma levqKq l,siï " nE.aia ál wrka weú;a fï ir, l%uh W;aiy lr,d n,kak

THIS Is How To Fix A Broken Zipper - Follow this Simple Trick THIS Is How To Fix A Broken Zipper - Follow this Simple Trick Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, June 28, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.