Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Man arrested in death of 2-year-old child in Mahiyanganaya - Updates
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Man arrested in death of 2-year-old child in Mahiyanganaya - Updates
fldyqñfgka myr§,d wjqreÿ 2l ore meáfhla ur,dodmq kreu mshd udoHg lshmq iïmQ¾K l;dj fukak
fldyqñfgka myr§,d wjqreÿ 2l ore meáfhla ur,dodmq kreu mshdf.a l;dj Wfokau wms lsõjd'

fï wjdikdjka; isoaêfhka ñh.sh mqxÑ mq;d ñkq,a foõ;sia orejd meáhj ur,d oeïug miafia thdj j<,,d ;sífí óf.dv ´úg.u me;af;a mdÆ bvul'

fï bvu ;sfhkafka fï wmrdfoa lrmq orejf.a iq¿ mshdf.a ksjil lsÜgqjuhs'

woo t;kg wdmq fmd,Sish fydaud.u ufyaia;%d;a rx. Èidkdhl uy;d bÈßfha orejf.a weglgq fydhd.;a;d'

wyi fmd<j kqyq,k fï wmrdOh .ek fï iq¿ mshd lrmq mdfmdÉpdrKh ;uhs fï'

wyka bkak wudre jqk;a fï jf.a ñksiaiqkaf.ka wE;a fjkak fï l;dj uõmshkag fydo mdvula fjhs'


orejf.a wïu;a thdg lshkak ;sfhkfoa fmd,Sishg lsõjd…

ta wh fmkakmq ;ekg fmd,Sish ufyaia;%d;a;=ud tlal .sh fudfydf;a mgka isoaO fjÉp yeu foau my;ska n,kak…''


source:www.gossipking.lk

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb