Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

A Special Facebook Love Story in Sri Lanka (Images / Video)
u;=msg fmkqu mfilg oud yojf;a wdof¾ miqmi .sh fmu
ysñùï" wysñùï ,eîï" fkd,eîï lshkafka wms ljqre;a fï Ôú; .ufka wrf.ku tk foaj,a'

Ôúf;a yeu i;=glau ,efnoaÈ ;j;a flfklag yqÛla foa fkd,efnkak mq¿jka

yeufoau ,eì,;a Ôúf;a jákdlula fkdokak",enqKq foa w.hla fkdokak ñksiaiq ´k ;rï wmsg olskak ,efnkjd

ta w;ßka Ôúf;a wysñùï f.dvla ueo biairyg hk ,iaikg Ôj;a fjk wreu mqÿu ñksiaiq;a ta w;ru bkakjd lshk tl;a wu;l lrkak fyd| kE

wdof¾ lshkafka Ôú;hla Ôú;a lrjkak Wjukdu fohla ta wdof¾ i,a,sj,g" ,iaikg" ye.Sug wf,ú jk f,dalfhau ukqiailug" msú;=re wdorhg uq¨‍ Ôúf;au lem lrk fid÷re ñksiaiq;a fï yefudau w;r bkakjd

fï yeu ldrKhlau tl ;eklg tl;= lr,d l;d lrkak mq¿jka isoaêhla wmsg wykak ,enqKd''
kñka Tyq uOqrx. chr;ak'uOqrx. lsõju rfÜ yq.la whg Tyqj u;lhg kef.aú'' ta Tyq ñhqre yäka .S; .dhkd lrkak mq¿jka .dhlfhla ùu ksid uOqrx. fuf,dj t<sh olskafka Wm;skau" mdo fol;a tla w;l=;a" b;sß wfkla wf;a weÛs,s ;=kl=;a wysñj'

ta wysñùï Ôúf;a biairyg hk .uk k;r fkdlrmq uOqrx. ;ukaf.a ;sfhk .S;uh yelshdfjka risl yoj;a mskjkafka ;reK fiajd iNdj u.ska Èh;a l< .S; .dhkd jevigykl§ fojeks ;ek ysñlr .ksñka'

m%ix.j,;a" fõÈldfj;a ;u yelshdjka Tmakxjk uOqrx.g Ôúf;a ,iaik lrk wdorjka;shla yuqfjkjd'

wms l<ska lsõjd jf.a uqo,g" ,iaikg wdof¾ fjkia fjk" wdof¾ ysñfjk fï f,dafla uOqrx.f.a yoj;g wdof¾ lrmq fï fid÷re ;re‚h Tyqg yuqjkafka f*ianqla .sKqu yryd'

flñka flñka jevqKq ta wdor l;dj újdyh olajdu È.yefrkafka Tjqkaf.a yojf;a fidÿre nj;a wjxl nj;a ukqiailu;a fmrg f.ktñka'

miq.sh Èkl uOqrx.;a fï fid÷re ;re‚h;a w;sk; f.k ;snqKd

pdhdrEm $ ùäfhda my;ska

A Special Facebook Love Story in Sri Lanka (Images / Video)


Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive