Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Yogee Sujith Nishantha's prediction about Maithripala Sirisena and Mahinda Rajapaksa

Yogee Sujith Nishantha's prediction about Maithripala Sirisena and Mahinda Rajapaksa
tod uyskao f.or hkjd lshQ iqð;a ksYdka; fhda.Sjrhdf.ka uyskao iy ffu;%Sf.a wkd.;h .ek wkdjelshla
Wod jq kj jifraÈ ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak uy;d;a rch;a b;d fõ.fhka ck;d wm‍%idohg m;ajk nj m‍%lg fhda.Sjrfhl= jk iqð;a ksYdka; wkdjels m, lrhs'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;dg t<efUk ld,h b;d hym;a hhso Tyq lshhs'

miq.sh ckdÈm;sjrKfha§ uyskao rdcmla‍I uy;d mrdch jkafka hhs uq,skau lSfõo fuu fhda.Sjrhdhs'


Yogee Sujith Nishantha's prediction about Maithripala Sirisena and Mahinda Rajapaksa Yogee Sujith Nishantha's prediction about Maithripala Sirisena and Mahinda Rajapaksa Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, April 22, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.