Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Yureni Noshika got married

hqf¾ks fkdYsld ldg;a fydrkau újdyfj,d ^PdhdrEm&

kj mrmqf¾ rx.k Ys,amsKshl fukau .dhsldjl jk hqf¾ks fkdIsld ldg;a fydfrka hq. Èúhg msúis,d lsh,d wdrxÑ fjkjd'

thd yenehs fïl ldgj;a lsh,d kï kE jf.a fmak úÈhg'

f.dvla wh thd újdy fj,d ;sfhkafka we;a; Ôú;fha kï fkfjhs lsh,;a lshkjd'

fïl ñhqisla ùäfhda tlla i|yd lrmq tlla lsh,d ;uhs f.dvla wh kï lshkafka'

fldfydu yß Tkak hqf¾ksj újdy jqKq nj lshk PdhdrEm wm fj; ,eî ;sfnkjd'

tu PdhdrEm my;ska krUkak'

Yureni Noshika got married

Yureni Noshika got married

Yureni Noshika got married

Yureni Noshika got married

Yureni Noshika got married Yureni Noshika got married Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, March 29, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.