Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Review - Samsung Galaxy S7

fukak wÆ;au Samsung Galaxy S7 Phone tl .ek yeufoau isxyf,ka
f,dalfha f.dvla wh wf;a Samsung iaud¾Ü f*daka ;sfhkjd' ta Samsung iaud¾Ü f*daka úúO ñ, .Kkaj,g ;sfhk ksid'

b;ska fï Samsung iud.fï wÆ;au iaud¾Ü f*daka tl ;ud Samsung Galaxy S7'

okakjo ol=Kq fldßhdfjka wka;¾cd,hg ksl=;a jqKq jd¾;dj,g wkqj Samsung iud.u Tjqka fï jif¾ Samsung Galaxy S7 ñ,shk 5la m<uq jdrh fjkqfjka muKla ksl=;a lr,d ;sfhkjd'

ta wkqj fï Samsung Galaxy S7 iaud¾Ü f*daka tl wÛ,a 5'2l me;,s ;srhla f,iska iy wÛ,a 5'5l edge ;srhla f,iska ksl=;a lr,d ;sfhkjd'

b;ska wÆ;a iaud¾Ü f*daka .kak leu;s yefudagu Samsung Galaxy S7 wÆ;a w;aoelSula fjkjd lsh,d Samsung iud.u lshkjd'

Sinhala Review - Samsung Galaxy S7 Sinhala Review - Samsung Galaxy S7 Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, March 20, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.