Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

ljqre;a ke;s fjf,a nÿ,a, nia tllg wdj fld,af,la ÿkakq wuq;=u f.au

,xldfõ fydre lrk wuq;= wuq;= jev .ek CCTV leurdj,ska myq.sh ojiaj, úia;r t<shg wdjd' yenehs ta f.j,a j, yhs lr,d ;snqKq leurd j,ska' fï lshkak hkafka nia tll yhslrmq leurdjlska fydfrla udÜgq jqKq wjia:djla .ek'

isoaêh fj,d ;sfhkafka nÿ,a, - fld<U w¾O iqfLdamfnda.S nia r:hlÈ' óg ojia 2lg ú;r l<ska úÿ,sh úikaê jqKq fj,djl fï nia tlg ñksiaiq f.dvfj,d ;sfhkafka ;ukaf.a .ukdka;hg hkak ys;df.k'

yenehs ta fj,dfõ nia tfla ßhÿre uy;a;hdj;a fldkafodia;r uy;a;hdj;a b|,d kE'' fï .ek óg¾ tflka b|mq fydfrla wuq;= f.aula ÿkakd' thd lf<a nia tfla ;sín álÜ fmd; wrf.k ysgmq whf.ka i,a,s;a wrf.k álÜ ÿkakq tl' yenehs thd fï jefâ lf,a nia tfla ISÜ tll b|f.k' ke;a;ï t<sfha bkak fldkafodia;r olSú lsh,d ysf;kak we;s'

Th úÈhg fuhd remsh,a 15"000la ú;r fydfrka wrka fYama tfla udre jqK;a jefâ CCTV leurdfõ igyka fj,d ;snqfKa fukak fï úÈhg'''

gossip.hirufm.lk

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb