Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

A True Love Story - (Watch Video)

fl,a, od,d .shd lsh,d u;ameka î,d msiaiq fl<sk fld,af,da fïl wksjdfrkau n,kak'

Tng ljqre yß fõokdjla ÿkafkd;a ta fõokdfjka ñßls,d ;ukaf.kau m<s.kakjd fjkqjg ta fõokdj id¾:l;ajhg yrj .kak Tng mq¿jka' fõokdj §,d Tnj yer .sh flkdg fokak mq¿jka f,dl=u oඬqju wkak talhs'

iuyre wdof¾ lrkfldg fï lshk foa fjkjd' i,a,s kE lsh,d fldÉpr fmïj;sfhd fmïj;=ka w;ayer,d hkjo''fïfla wks;a me;a;;a fjkjd'

id¾:l;ajh lshkafka fudllao''talg wms <Ûd fjkak ´fka fld;kskao'' ta .ek oek.kak fï ùäfhda tl n,kak…

A True Love Story - (Watch Video) A True Love Story - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, February 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.