Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

World's largest blue sapphire sparkles in Sri Lanka

World's largest blue sapphire sparkles in Sri Lanka

f,dafla ;sfhk f,dl=u ks,a ueKsl yïfn,d ;sfhkafka ,xldfjka lsh,d Thd,d oekf.k ysáho@
ueKsfla nr lerÜ 1404'49la

f,dafla ;sfhk f,dl=u ks,a ueKsl yïfn,d ;sfhkafka ,xldfjka lsh,d Thd,d oekf.k ysáho@' l;d folla kE tal yïfn,d ;sfhkafk;a ueKsla mqrh f,i ie,flk r;akmqrfhka'

úfoaYSh ueKsla úfYaI{fhda lshk úÈhg fï ueKsl wefußlka fvd,¾ ñ,shk iShlg jvd jákjÆ' fï ueKsfla nr lerÜ 1404'49la'

fï úYd, ks,a ueKslg ‘wdoï f.a ;drldj’ lsh,d kul=;a od,d'

fï ueKsfla j¾;udk whs;slre lshkjÆ ueKsl úl=KQ­ mqoa.,hdj;a ;udj;a fuh f,dalfha úYd,u ks,a ueKsl lsh,d oekf.k ysáfha kE lsh,d'

fldfydu yß f,dafla úYd,u ks,a ueKsl ;ud fïl'


World's largest blue sapphire sparkles in Sri Lanka World's largest blue sapphire sparkles in Sri Lanka Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, January 04, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.