Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Local Actress went to Katharagama - (Watch Video)

Local Actress went to Katharagama - (Watch Video)
l;r.u .sh ks<shlg fohsfhda wdfõY fjhs

l,dlrefjda lsysmfofkla l;r.u foajdf,g .syska ;sfhkjd thd,f.a ÿl lshkak'

fldms lfâ ydñfka" f*ã is,ajf.a ìß| " relauks jf.a iskaÿ lshk Y%shdks Èidkdhl jf.a ;reK uy¿ l,dlrefjda lsysmfofkla fï foaj lkak,õjg weú;a ysáhd'

fuhd,d foúhkag mqo mvqre ÿkakd jf.au wdmqre ljä kegqul=;a kegqjd'

rislhkaj i;=gq lrk wfma fï l,dlrefjda  uy¿ jqkdu ljqre;a n,kafka ke;s ksid thd,d wirK fjkjÆ' b;ska fï wirKlu .ek foaYmd,kh lrk whg lsõjg m,la jqfKa ke;s ksid fï .ek foúhkagj;a lshkak ´k ksid l;r.ug wdjd lsh,d ;ud fuhd,d lshkafka''

fï ldjä kegqu w;r;=r tl ks<shlg foúfhda wdfõY jqfKa fukak fufyuhs''Local Actress went to Katharagama - (Watch Video) Local Actress went to Katharagama - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, January 18, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.