Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Huge Botfly Maggot Removed from Head - (Watch Video)
Tyqf.a T¨‍j wÈl f,i lik ksid Tyq mjqf,affjoHjrhdg  ta ms,snoj lsõjd
fudyqf.a T¨‍fõ isr ù isák flkd ÿgqfjd;a Tng mqÿu ysf;aú

fudyq ;ukaf.a T¨‍j wÈl f,i  lik nj ;u mjqf,a ffjoHjßhg mejiqjd jydu Tyqj Y,Hd.drh fj; f.k f.dia Tyqf.a T¨‍j Y,H l¾uhlg Ndckh lrd' ffjoHjßh Tyqf.a fõokdjg fya;=j fydhd .;a;d' Tyqf.a T¨‍fõ isr ù isá foa neÆ‍fjd;a we;a;gu Tng mqÿu ysf;aú   


Huge Botfly Maggot Removed from Head - (Watch Video) Huge Botfly Maggot Removed from Head - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, January 25, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.