Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Colombo train incident - (Watch Video)

Colombo train incident

fld<U fldaÉÑfha§ wekaá flfkla fcdavqjlg ioafoa od,d ISÜ tl .;a; yeá

wdorjka;hkag fmïiqj ú¢kak úúo ;eka ;sfhkjd'

ta w;r niar:h iy ÿïßh;a ;sfnkak mq¿jka' yenehs fï ;eka folu fmdÿ ia:dk ksid úkS;j yeisßh hq;= ùu fmïj;=kaf.a j.lSula'

fldfydu jqK;a miq.sh Èkl ÿïßhl .uka .;a fmï hqj<lg hï ldka;djla úiska fodaIdfrdamKhla t,a, lr ;sfnkjd'

yenehs fu;k je/oao ldf.o lshk tlkï ;du okakE'

isoaêhg wod< ùäfhdaj my;ska krUkak'


Colombo train incident - (Watch Video) Colombo train incident - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, November 03, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.