Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Amazing Buddha image appear in Seruwawila skyline - (Watch Video)

Amazing Buddha image appear in Seruwawila skyline - (Watch Video)

fiarejdú, wyfia u;= jQ ie;fmk nqÿrej 

fiarejdú, mqcdNqñh wyfia j,dl=¿ w;ßka nqÿrejla u;= ù we;s wkaou mqcd Nqñfha ne;su;=kaf.a úu;shg m;aj ;sfí'

ta fudfydf;a iEu fofklaf.au leurd u.ska fuh má.; lr we;s w;r wka;¾cd,fha fï Èkj, tu ùäfhdaj me;sfrñka mj;skjd'

we;a;gu fuh j,dl=¿ u; we¢ nqÿrejlao" ke;skï wyUq rgdjlao hkak ks.ukh lsÍu Tn i;=h' Thd,;a n,kakflda'
Amazing Buddha image appear in Seruwawila skyline - (Watch Video) Amazing Buddha image appear in Seruwawila skyline - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, October 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.