Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Viridu Kavi Bana by Sri lankan kid (Watch Video)

Viridu Kavi Bana by Sri lankan kid (Watch Video)

fiahd kx.sg ksjka iqj m;d úßÿ lshmq pQá u,a,sf.a ;j;a úßÿjla fukak

fï Èkj, úßÿ .dhkd lsÍfï wmQre yelshdjla ;sfhk orefjl=f.a ùäfhda lsysmhla wka;¾cd,h ;=, yqjudre fjkjd'

miq.shod >d;khg ,lajQ fiahd ÈhKsh fjkqfjkao fï orejd õiska fofk;aj,g lÿÆ Wkk úßÿjla .dhkd lr ;snqKd'

tu ùäfhdajo wm fjí wvúfha m, lr ;snqkd Tng u;l we;s'

Tyq úiska .dhkd l, ;j;a úßÿjla my,ska n,kak'fiahd Èhksh fjkqfjka .dhkd l, úßÿj my,ska n,kak'

Viridu Kavi Bana by Sri lankan kid (Watch Video) Viridu Kavi Bana by Sri lankan kid (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, September 17, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.