Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Minuwangoda Defender Accident (New video)

Minuwangoda Defender Accident (New video)

ñkqjkaf.dv äf*kav¾ wk;=f¾ fkdÿgq ùäfhdajla fukak
ixfõ§ wh n,kak tmd

ñkqjkaf.dv - fld<U ud¾.fha hdf.dvuq,a, m‍%foaYfha§ ckdêm;s wdrlaIl wxYfha mia fofkl=g ure le|jQ wk;=f¾ ;j;a ùäfhdajla wka;¾cd,hg tlalr ;sfnkjd'

 wk;=r isÿjk úg ta wdikakfha isá whl= ;u ÿrl:kfhka fuh má.; lr we;ehs ie,flkjd'

tu ùäfhdaj my;ska oelafjkjd'

Minuwangoda Defender Accident (New video) Minuwangoda Defender Accident (New video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, September 12, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.