Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beach

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

uyskaohs kduÆhs mdisl=vd .syska uqyqfoa mSk,d" fjdag¾ fcÜ meoao yeá

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d miq.shod mdisl=vd m%foaYfha  mjqf,a iudðlhska iuÛ ixpdrhl ksr; ù ;snqKd'

Tyq uqyqfoa lsñ§u fukau fjdag¾ fcÜ me§u we;=¿ c, l%Svd /il kshe,S we;s w;r fuu ixpdrhg Ysrka;s rdcmlaIo f.dia we;s njg jd¾;d jqKd''

tys PdhdrEm lsysmhla my;ska''''

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith

Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beachwith
Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beach Mahinda Rajapaksa & Namal Rajapaksa visit Pasikuda Beach Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, September 14, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.