Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Video of Alleged Unknown Creature Found in Amazon Forest Goes Viral

Video of Alleged Unknown Creature Found in Amazon Forest Goes Viral

weuika jkdka;rfhka yuqjqfka msgilaj, Ôùfhlao@
PdhdrEm iy ùäfhda

ñksia isrerlg fnfyda iudk lï we;s uq;a ñksfil= fkdjk Ôúfhla weuika jkdka;rfhka yuq ù we;s nj mjiñka fï jkúg wka;¾cd,hg PdhdrEm lsysmhla iy ùäfhdajla uqodyer ;sfnkjd'
fï Ôúhd yuq ù ;sfnkafka weuika jkdka;rfhka njhs Tjqka mjikafka' we;eï wh mjikafka fï msgilaj, Ôùfhla njhs'

kuq;a fï PdhdrEmfha isákafka mqÆiaik ,o jÿfrl= njhs we;eï mqoa.,hkaf.a u;h jkafka'

ne¨ ne,aug ñksfil= iy jÿfrl=f.a fmkqu ;sfnk fuu Ôúhd fï jk úg Ôú;;ajfhkao ñh f.dia we;ao hkak ioyka fjkak kE'

PdhdrEm iy ùäfhda my;ska n,kakVideo of Alleged Unknown Creature Found in Amazon Forest Goes Viral

Video of Alleged Unknown Creature Found in Amazon Forest Goes Viral Video of Alleged Unknown Creature Found in Amazon Forest Goes Viral Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, August 11, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.