Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Is Vaishmakarma Mantra real or fake?

Is Vaishmakarma Mantra real or fake?

,xldfõ ñksfila .,a l,d lshQ ùäfhdaj fndrejla o@
kj;u ùäfhdaj fukak

miq .sh Èk lsysmfha iudc cd, fjí wvú yryd ysñ kula ñksfil= .,a lrk ùäfhdajla fndfyda fokdf.a w;r l;d nyg ,la úh'
tu ùäfhdafõ Wkaiqu uelS hdug;a fmr tu ùäfhdajg iudk ùäfhdajla ;reKhka msßila ks¾udKh lr wka;¾cd,hg tla fldg ;snqKd'

tu ùäfhdaj kerìu;a iu. wmg we;s jQ m%Yakhkï ysñ ku úiska ñksfil= .,a  lf,a hehs  fndrejlao hkakhs @ flfia kuq;a ;reKhka úiska ieÿ ùäfhdaj krnd Tnu th ;SrKh lrkak'

Is Vaishmakarma Mantra real or fake? Is Vaishmakarma Mantra real or fake? Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, August 06, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.