Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Athkadure Sumanasara thero on TV Derana "Nopenena Manaya" programme

Athkadure Sumanasara thero on TV Derana "Nopenena Manaya" programme

,xldfõ m<uq j;djg m%isoaêfha ukqiaifhl= .,a lrmq ÿ¾,n ùäfhdaj

miq.sh fmdfyda Èk forK remjdysksfha fkdfmfkk udkh jevigykska uq¿ ,xldfõu ñksiaiqkaj uú;hg m;a lrjñka ukqiaifhlaj tl uka;rhlska .,a lrkak mq¿jka lshk lshuk fï we;al÷f¾ iqukidr yduqÿrefjda Tmamq lsÍug ieriqKd'
we;a;gu t;k idlaIslrejka f,i jHdmdßlhka" jD;a;sh ffjoHjßhla iy fmd,sia ks,Odßfhl=;a ysáhd'

we;a;gu ljqre;a fkdis;= mßÈ t;k isá ljqre;a uú;hg m;a lrjñka fï yduqÿrefjda ukqiaifhlaj .,a lrd' we;a;gu mqÿuhs fïl fldfydu Wkdo lsh,' Thd,;a n,kakflda'

Athkadure Sumanasara thero on TV Derana "Nopenena Manaya" programme Athkadure Sumanasara thero on TV Derana "Nopenena Manaya" programme Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, August 04, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.