Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Athkadure Sumanasara thero on TV Derana "Nopenena Manaya" programme

,xldfõ m<uq j;djg m%isoaêfha ukqiaifhl= .,a lrmq ÿ¾,n ùäfhdaj

miq.sh fmdfyda Èk forK remjdysksfha fkdfmfkk udkh jevigykska uq¿ ,xldfõu ñksiaiqkaj uú;hg m;a lrjñka ukqiaifhlaj tl uka;rhlska .,a lrkak mq¿jka lshk lshuk fï we;al÷f¾ iqukidr yduqÿrefjda Tmamq lsÍug ieriqKd'
we;a;gu t;k idlaIslrejka f,i jHdmdßlhka" jD;a;sh ffjoHjßhla iy fmd,sia ks,Odßfhl=;a ysáhd'

we;a;gu ljqre;a fkdis;= mßÈ t;k isá ljqre;a uú;hg m;a lrjñka fï yduqÿrefjda ukqiaifhlaj .,a lrd' we;a;gu mqÿuhs fïl fldfydu Wkdo lsh,' Thd,;a n,kakflda'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb