Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Yureni Noshika - Dubsmash

Yureni Noshika - Dubsmash

hqf¾ksf.ka wuq;=u úÈf.a dubsmash tlla
ùäfhda

ld,fhka ld,hg tl tl foaj,a wka;¾cd,h yryd jHdma; fjkjd' ta jf.a tlla ;uhs dubsmash lshkafk;a'  fï  dubsmash  tl ksid  ,xldfõ f.dvla k¿ ks<shka
.ek;a l;d fjkak iy tajd n,kak mqÿu Wkkaÿjla wfma whg ;snqfKa'  ta jf.a dubsmash  ksid f.dvla m%isoaO jqKq wh ;uhs m%shidoa mjqf,a ;=kafokd'

fukak oeka wÆ;au dubsmash  tl msgfj,d' fï wÆ;au tfla bkafka hqf¾kS fkdIsld'

n,kakflda fldfyduo hqf¾ksf.a dubsmash tl fyd|hso lsh,d@

forKYureni Noshika - Dubsmash

Yureni Noshika - Dubsmash
Yureni Noshika - Dubsmash Yureni Noshika - Dubsmash Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, July 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.