Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Second Lankan ISIS Member 'Sharfaz Nilam Muhsin' Identified

Second Lankan ISIS Member 'Sharfaz Nilam Muhsin' Identified

whs' tia‌' ;%ia‌;hkag tla‌jQ ;j;a Y%S ,dxlslfhla yÿkd.kS

whs' tia‌' whs' tia‌' ixúOdkhg tla‌j we;s ;j;a Y%S ,dxlsl uqia‌,sï cd;slhl= ms<sn| f;dr;=re fy<sj ;sfí' ks,dï uqIska kue;s fudyq isßhdfõ igka jÈk nj fidhdf.k we;'
uykqjr w,foksfha jeisfhl=  jk fudyq  bl=;a 12 jeksod .=jka m%ydrhlska ñh.sh whs'tia‌' whs' tia‌' ixúOdkhg ne÷Kq m<uq ,dxlsl uqia‌,sï cd;slhd  f.a uia‌iskd fõ'

fï mqoa.,hd uykqjr w,foksfha jeisfhls'

- p;=r muqKqj -
Second Lankan ISIS Member 'Sharfaz Nilam Muhsin' Identified Second Lankan ISIS Member 'Sharfaz Nilam Muhsin' Identified Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, July 31, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.