Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Second Lankan ISIS Member 'Sharfaz Nilam Muhsin' Identified

whs' tia‌' ;%ia‌;hkag tla‌jQ ;j;a Y%S ,dxlslfhla yÿkd.kS

whs' tia‌' whs' tia‌' ixúOdkhg tla‌j we;s ;j;a Y%S ,dxlsl uqia‌,sï cd;slhl= ms<sn| f;dr;=re fy<sj ;sfí' ks,dï uqIska kue;s fudyq isßhdfõ igka jÈk nj fidhdf.k we;'
uykqjr w,foksfha jeisfhl=  jk fudyq  bl=;a 12 jeksod .=jka m%ydrhlska ñh.sh whs'tia‌' whs' tia‌' ixúOdkhg ne÷Kq m<uq ,dxlsl uqia‌,sï cd;slhd  f.a uia‌iskd fõ'

fï mqoa.,hd uykqjr w,foksfha jeisfhls'

- p;=r muqKqj -
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss