Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian


lsï ld¾fâIshka ,xlka j¾Yka tl
ùäfhda

weußldfõ jeäu b,aÆula we;s ks<sh jkafka lsï ld¾fâIshka h' weh fndfyda úg udOH yuqfõ l;d nyg ,lajkafka wehf.a ú,dis;d yd iqrEmS foayh ksidfjks'
,xldfõ ckm%sh .dhsldjl jk k;dId r;akdhl f*ianqla fj; miq.shod tla l< PdhdrEmhla fj; fndfyda fokd woyia olajñka mjid ;snqfka ,xldfõ lsï ld¾fâIshka fjkfll= fkdj k;dId njhs'

weh f*ianqla fj; tlal< PdhdrEmh n,kak my;ska'

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian

lshqndfõ isák lsï ld¾fâIshkag iudk ;reKshf.a PdhdrEmh n,kak my;ska'

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian

lsï ld¾fâIshkaf.a PdhdrEmh my;ska n,kak

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian

kgdIdf.a miq.sh isxy, yd yskaÿ wÆ;a wjqreoaog iqn m;mq yeá

kgdIdf.a PdhdrEm lsysmhla my,ska n,kak'

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian

Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian Natasha Rathnayake Responds to Kim Kardashian - The Sri Lankan Version Of Kim Kardashian Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, July 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.