Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover

Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover

cel,skaf.a wvksrej;ska zfjda.aZ i.rdj ierfihs

YS‍% ,xldfjka fnd,sjqâ iskudj ch .;a iqkaor idrd.sksh cel,ska *¾äkEkaâiaf.a reúka fujr fjda.a i.rdfja msg ljrh irid ;sfnkjd'

Bg wkqj bÈßfhka ksrdjrKh jQ weÿulska ieriqk cel,ska ird.S bßhõjlska fjda.a i.rdfja cQ,s l,dmh j¾Kj;a lr ;sfnkjd'
kuq;a fuu .jqï ú,dis;dj wkqlrKh lrk ,o tlla njgo f;dr;=re jd¾;d fjkjd'

úfoia l,d fjí wvú fmkajd fokafka th fyd,sjqvfha Zuhair Murad f.a .jqï ú,dis;djl iïmQ¾K wkqlrKhla njhs'

Amgossip

fjda.a i.rdfja m,jQ PdhdrEm my;ska n,kak'

Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover

Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover

cel,ska fldms lrk ,o Zuhair Murad f.a ú,dis;dj my;ska'

Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover

cel,skaf.a ;j;a PdhdrEm lsysmhla

Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover

Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover
Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover Jacqueline Fernandez on Vogue july Magazine Cover Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, July 11, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.