Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

ks,sfhda wdfh;a biafldaf,a .sh yeá 
PdhdrEm

ckm%sh rx.k Ys,amskshka msßila h,s mdi,a .sh mqj;la jd¾;d jkjd' miq.shod h,s;a mdi,a .sh fï rx.k Ys,amsKshka PdhdrEm fm<lg o fmkS isg ;sfnkjd'

fuf,i h,s mdi,a f.dia we;af;a ;sôß.iahdh Ydka; mdjq¿ nd,sld úoHd,fha wdÈ isiqúhka'

ta w;r ckm%sh rx.k Ys,amskshka jk pdkaoks fifkúr;ak"  iqcdks fïkld " oñ;d wfír;ak" u,al=udß .S;rdKs" Wuhx.kd úl%uisxy we;=,;a'
;j;a rx.k Ys,amskshka fuu wjia:djg iyNd.S ù ;sfnkjd' tu wjia:dfõ ,nd.;a PdhdrEm tl;=jla my;ska n,kak'


St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day

St. Paul's Milagiriya Back To School Day
St. Paul's Milagiriya Back To School Day St. Paul's Milagiriya Back To School Day Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, June 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.