Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Mother kills her 17 year old doughter

Mother kills her 17 year old doughter


.eí.;a 17 yeúßÈ ÈhKshg wïud fjä ;nd uerE yeá
Èhkshj fjä ;nd uerefõ wvq jhiska .eí .;a ksidÆ

;=¾ls ldka;djla‌ ;=kauia‌ .eìkshl jQ wef.a 17 yeúßÈ ÈhKshg fjä ;nd urd oud we;'

wi, jeis ksfjilska ;u ÈhKsh
.eìkshla‌ nj oek .ekSfuka miq fldamhg m;a jQ uj ksfjig f.dia .sks wúh /f.k ish ÈhKsh fiajh lrk fj<|i,g f.dia‌ fuu >d;kh isÿlr we;'

weh ol=Kq ;=¾lsfha ks.afoa kï k.rfh§ ñßhdï kï ;u ÈhKshg 5 j;djla fjä ;nd we; '

36 yeúßÈ uj úiska fjä ;nd uerE ÈhKsh ms<sis| .kakd úg ujgo jhi 18 g wvq úh hq;=h'
2014 jif¾§ ;=¾ls ldka;djka 286 la‌ >d;kh ù we;'

Mother kills her 17 year old doughter

Mother kills her 17 year old doughter Mother kills her 17 year old doughter Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, June 15, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.