Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Video clip of Ladies party game goes viral

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Video clip of Ladies party game goes viral
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C Newsfokakd fokakd fiÜfj,d uy ojdf,a lrmq wuq;= fi,a,ula  ksid wka;¾cd,h le<fUhs
ùäfhda

,sx.sl wjYH;djh lshkafka ldka;d msßñ fldhs ldg;a whs;s fohla lshk tl wuq;=fjka lshkak ´k kEfka' ,sx.sl tlaùul§ fï fomd¾Yjhgu ta lshk wjYH;djh wvq jeäfhka ´kE ´kE yeáhg ,nd.kak mq¿jka' ta l;dj tfyu jqK;a fï lshkak hkafka fjk;a úÈfha l;djla'

ta ;uhs ldka;djka lsysm fofkl= tlaj isÿl< tla;rd wmQre fi,a,ula' fï lshk fi,a,u wvx.= ùäfhdajla fï Èkj, wka;¾cd,fha b;d ckm%shhs' b;ska fï fi,a,fuka lshk fkdlshk fndfyda foa nj fïl n,k ´kEu wfhl=g jgyd .kak mq¿jka' we;a;gu fïl fi,a,ulao@

Video clip of Ladies party game goes viral Video clip of Ladies party game goes viral Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, June 25, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.