Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sri Lankan Tele Actress Caught for Involved in Prostitution

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Sri Lankan Tele Actress Caught for Involved in Prostitution
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
ckm%sh ks<shka .Ksldjka lr úl=Kk iekav%d

iqrEms ks<shka úl=Kk njg mjid mqoa.,hskaf.ka uqo,a jxpd lrk iekav%d kue;s ldka;djla iïnkaOfhka wkdjrKhla fk;a t*a tï neÆï., jevigyk u.ska isÿ lr ;sfnkjd'

Y%S ,xldfõ ckm%sh ks<shkaf.a kï mjid Tjqka .Ksld jq¾;sfha ksr; jk nj weh mjikjd' ;ukag wjYH ks,shka ,nd fok nj weh mjikjd'

weh iïnkaOfhka l, wkdjrKh my;ska wykak'


Sri Lankan Tele Actress Caught for Involved in Prostitution Sri Lankan Tele Actress Caught for Involved in Prostitution Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, June 05, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.