Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

BBC Sinhala chat with Ranjan Ramanayake

BBC Sinhala chat with Ranjan Ramanayake

rkacka iu,sx.slfhlao @ 
W;a;rh fukak 
^VIDEO&

1963 ud¾;= 11 Èk Wm; ,enQ rkacka rdukdhl uy;d olaI k¿fjl="Ñ;%mg wOHlaIljrfhl= iy foaYmd,{fhl= fjhs'rdukdhl uy;d iriúh iïudk Wf<f,a" ckm%shu k¿jd iïudkh 6 j;djla ysñlr.ekSug iu;a úh'

miq.shod îîiS ixfoaYh iu. l< iïuqL idlÉPdjla w;r;=r§" rkacka iu,sx.slfhlao @ hk m%Yakhg Tyq ms<s;=re ÿka wdldrh my; ùäfhdafjka krUkak'

BBC Sinhala chat with Ranjan Ramanayake BBC Sinhala chat with Ranjan Ramanayake Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, June 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.