Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Two women Fight In Wellawaya

Two women Fight In Wellawaya
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
je,a,jdfha § ieñfhl=f.a we;a; ìßog wkshï ìßo udÜgqfj,d fokakd .sh .=áfl,sh
j,sh fírkak .syska ieñhd jfÜ bkak whf.ka .=á lkjd
-ùäfhda

wkshï ìß| iy lido ìß| tlg uqK.eiSfuka miq fofokd w;r .=á fl<shla hoa§ wjg /iaj isá msßia ieñhdg .=áÿka isoaêhla je,a,jdfhka jd¾;d fjkjd'

wjYH;djla i|yd lido ìß| je,a,jdh niakej;=ug wd miq ieñhd yd wkshï ìß| isákq oel fuf,i myr §ug f.dia we;'

ore .enlao l=iska fydjdf.k ;u ieñhdf.a wkshï ìß|g myrfooa§ ieñhd úiska ldka;djka fofokd fomig lrkaJg fjr ork whqreÿ fuu ùäfhdafõ igyka ù we;'

tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska krUkak'

Two women Fight In Wellawaya Two women Fight In Wellawaya Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, May 29, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.