Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Indian woman eats 1KG of SAND every day and is in perfect health

hirugossiplankadeepanewsfirstnethfmrivira - Indian woman eats 1KG of SAND every day and is in perfect health
hirugossiplankadeepanewsfirstnethfmrivira
Èklg je,s lsf,dajla‌ wkqNj lrk bka§h ldka;dj
jhi 10 isg je,s wkqNj lrkjÆ
^PdhdrEm&
VIDEO

bkaÈhdfõ ;ð¾ kq¾mq¾ .ïudkfha fjfik iqOdud foaú kue;s 92 yeúßÈ ldka;dj iEu Èklu je,s lsf,dajla‌ wkqNj lrk nj fy,sù we;'

wehj mÍla‍Id l< ffjoHjre mjikafka wef.a fi!LH ;;a;ajh hym;a njhs' orejka isõfokl=f.a ujla‌ jQ iqOdud Èklg n÷ka y;rl je,s mqrjd th wkqNj lrhs'

weh jhi 10 isg je,s wkqNj lsÍug mqreÿ ù we;'hirugossiplankadeepanewsfirstnethfmrivira - Indian woman eats 1KG of SAND every day and is in perfect health

hirugossiplankadeepanewsfirstnethfmrivira - Indian woman eats 1KG of SAND every day and is in perfect health

hirugossiplankadeepanewsfirstnethfmrivira - Indian woman eats 1KG of SAND every day and is in perfect health

hirugossiplankadeepanewsfirstnethfmrivira - Indian woman eats 1KG of SAND every day and is in perfect health
Indian woman eats 1KG of SAND every day and is in perfect health Indian woman eats 1KG of SAND every day and is in perfect health Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, May 16, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.