Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

msßila bÈßfha lg werf.k ksÈh.;a; kjl ks<sh
-PdhdrEm

ckm%sh ks<s lsIdks w,xls fï Èkj, wÆ;au Ñ;%mghl rx.k lghq;= fjkqfjka odhl fjkjd' tys IQáka hk w;r;=r lsIdks fkdys;mq úÈfya wlr;eínlg uqyqK mEjd'

lsIdks fï .ek mqj;am;lg lsh,d ;snqfka fï úÈyg'

zfï ojiaj, uu odhl fjk wÆ;au Ñ;%mghl Iqákaj,g hkjd' miq.sh ojil ud;a tlal ;j;a lsysmfofkla jEka ßhlska rE.; lrk ia:dkhg hkak msg;a jqKd'

uu ysáfha jEka ßfha cfka,h wi,hs' uu ksÈuf;a ysgmq ksid ug ;rula kskao .shd' ál fõ,djlska jEka tfla isák lSm fofkla yskdfjk yඬ ug weiqKd'

ta yඬg ug;a tl mdrgu weyereKd' n,k fldg ta wh yskdfj,d ;sfhkafka ug' ug fyd|gu kskao .syska' mdfr hk fikÛ;a uf.a Èyd n,ñka yskdfjkjdÆ' uu lg;a werf.k ksÈ lsh,d uf.a hy¿jka úys¿ lrkak mgka .;a;d' fudkj lrkak o ta wh lshk l;d wymqjyu ug;a yßhg yskd .shd'Z

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera

Gossip chat with Kishani Alanki Perera Gossip chat with Kishani Alanki Perera Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, May 07, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.