Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Dinakshi Priyasad's Kissing video clip goes viral

Dinakshi Priyasad's  Kissing video clip goes viral

ÈklaIsf.a WKqiqï ydÿfjka wka;¾cd,h le<fUhs 
ùäfhda 

m‍%shidoa mjqf,a jeäu,d jk ÈklaIs ms‍%hidoaf.a ydÿjla ksid fndfyda ;reKhska fua Èkj, oeä is;a ;ejqf,ka isák njg f;dr;=re jd¾;d fjkjd' wehf.a
WKqiqï ism.ekSul ùäfhdajla fua Èkj, wka;¾cd,h mqrdu ießirkjd' ta pkao%ka r;akï uy;df.a ó<Û Ñ;‍%mgh fjk fua jf.a wdorhla Ñ;‍%mgfha o¾Ykhl§h' Ñ;‍%mgfha tk tu o¾Ykh we;=,;a fldg Ñ;‍%d,a fidaumd, úiska .dhkd lrk jika;fha u,a msms,d .S;h fufia wka;¾cd,h fj; uqodyer ;sfnkjd' tu .S;h my;ska'

Dinakshi Priyasad's Kissing video clip goes viral Dinakshi Priyasad's  Kissing video clip goes viral Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, May 28, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.