Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Body of missing 15-year-old Rathgama boy found

wïudg ,smshla ,shd w;=reoka jQ r;a.u isiqjdf.a isrer yuqfjhs
-ùäfhda

w;=reokaj isá r;a.u foajm;srdc úÿyf,a 10 fYa%Ksfha bf.kqu ,enQ isiqjdf.a isrer .sxf;dg md,u kqÿßka .sx.fÛa bjqrg f.dv.id ;sìh§ wo WoEik yuq ù ;sfí'

tu isiqjd miq.sh 25 od iji Wmldrl mka;shlg f.dia h<s ksjig fkdmeñ”u ksid Tyqf.a mshd úiska ta nj r;a.u fmd,Sishg meñKs,a,la o lr ;snqKs'

isiqjd Ndú;d l< fmd;a nE.h .sx.fÛa fldaÉÑ md,fï t,a,d ;sìh § fmd,Sish úiska fidhd .;a w;r Tyq ishÈú kid .kakg we;s nj fmd,Sish iel lrhs'Body of missing 15-year-old Rathgama boy found

Body of missing 15-year-old Rathgama boy found
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss