Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Swarnavahini Mahajana Sewaya Pinisai with Minister Rajitha Senaratne

Swarnavahini Mahajana Sewaya Pinisai with Minister Rajitha Senaratne
rdð; l=vq pek,hla l=vq lrhs ^VIDEO&

" fï rfÜ l=vq ldrfhl=g àù pek,a 1hs" leisfkda ldrfhl=g m;a;r 3hs" m;a;r wdh;k 2hs" fldgiafj<|m< fydrlï lrmq tldg ;j;a tlla" wud;H ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d iaj¾KjdysKs ~uyck fiajh msKsihs~ iïuqL idlÉPdfõ§ l=vq i,a,s j,ska ÿjk rEmjdys” kd,sldj l=vq lr ouñka fy<sorõjla lf<ah'


tu ùäfhdaj my;ska krUkak

Gossip Lanka News

Swarnavahini Mahajana Sewaya Pinisai with Minister Rajitha Senaratne Swarnavahini Mahajana Sewaya Pinisai with Minister Rajitha Senaratne Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, April 03, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.