Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sneha Teledrama On Location

Sneha Teledrama On Location

frdc¾" mndg oeuQ l=l=,a mdÜtl ^ùäfhda&

md,d;a iNd uka;%S frdc¾ fikúr;ak md¾,sfuka;= uka;%SkS yd ks<s WfmalaId iaj¾Kud,sg ^mnd&g <xj lshQ .S;shla fïÈkj, f*ianqla iudc cd,h ;=< b;d ckm%sh ù ;sfí'


mndg" frdc¾ fufia <xj .S; .dhkd lr we;af;a leÆï md,s; uySr;akf.a iafkayd fg,sfha rE.; lsÍula w;r;=r§h'

flfiajqjo f*ianqla iudc cd,h ;=< fï ùäfhdaj fndfydfofkl= kïlr we;af;a frdc¾ mndg oeuQ l=l=,a mdÜ tlla f,ih'

wod, ùäfhdaj my; oelafõ'


Sneha Teledrama On Location Sneha Teledrama On Location Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, April 14, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.