Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

This Woman Gets Raped Everyday By Her Own Family But It’s Not What You Think

Gossip lanka - This Woman Gets Raped Everyday By Her Own Family But It’s Not What You Think
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
uf.a mjqf,a wh udj ¥IKh lrkjd
ldka;djla mjihs
-Video

zuf.a mjqf,a wh udj ¥IKh lrkjdZ hk ud;Dldj fhdoñka rE.; lr óg i;s follg muK fmr wka;¾cd,hg uqod yer we;s ùäfhdajla fï jk úg oeä wdkafoda,khlg ;=vq § we;'

fï ldka;dj mjikafka weh iEu úgu ¥IKh fjk njhs'

kuq;a we;eï mqoa.,hska w;r tu  úâfhdaj wm%idohg ,la ú ;sfí'

 tu ùäfhdaj yd Bg ms<s;=re f,i ieliQ ùäfhdajla my;ska krUkak'This Woman Gets Raped Everyday By Her Own Family But It’s Not What You Think This Woman Gets Raped Everyday By Her Own Family But It’s Not What You Think Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, April 25, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.